Korte wachttijd

Een eerste afspraak kan in de regel binnen twee weken gemaakt worden. In de aansluitende maand kan de therapie beginnen, als de agenda’s dit toelaten.

Tarieven

Kennismakingsgesprek voorafgaande aan therapie: kosteloos
Kennismakingsgesprek zonder dat daar therapie op volgt: € 62,00
Therapie of evaluatiegesprek 45 minuten: € 62,00
Therapie of evaluatiegesprek, 60 minuten: € 77,00
Schoolbezoek: gesprek of observatie: € 77,00
Verslag: € 62,00

Vergoeding therapiekosten: 

Er wordt maandelijkse een factuur verstuurd. Je betaalt deze factuur en kan deze kosten in veel gevallen deels terugkrijgen:
Verzekering: creatieve therapie wordt vergoed door sommige ziektekostenverzekeringen in de aanvullende verzekering. Kijk hier welke verzekeringen dat zijn. Marit van Vliet is zowel bij de FVB als bij de NFG geregistreerd, dus alle genoemde vergoedingen zijn van toepassing.
DBC: Als je al in behandeling bent bij een psychiater, psycholoog of psychotherapeut waarbij een DBC (diagnose behandelcombinatie) is geopend, kan Creatieve Therapie worden opgenomen in deze DBC. De psycholooog etc. is dan hoofdbehandelaar en de therapie wordt helemaal vergoed. 
PGB: creatieve therapie kan vanuit een PGB betaald worden. Deze hulp moet dan geïndiceerd zijn door het CIZ.

Jeugdzorg via de gemeente:

Marit van Vliet heeft een overeenkomst met sociale teams van Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard voor het verlenen van Jeugdzorg. 
Als een kind via het sociaal team wordt aangemeld wordt de therapie geheel vergoed. Het sociaal team bepaalt of een kind hiervoor in aanmerking komt.

Tevredenheidsonderzoek na de therapie

Marit van Vliet en de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) vinden het belangrijk dat in kaart wordt gebracht hoe (ouders van) cliënten terugkijken op de therapie.  We verzoeken je dan ook om na het afronden van de therapie deze korte vragenlijst (anoniem) in te vullen. 
vragenlijst FVB-VVT

Persoonlijke gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt welke cliëntgegevens worden opgeslagen en op welke manier. Ook heeft elke cliënt recht op inzage in zijn/haar dossier.
Alle informatie daarover wordt uitgereikt bij het kennismakingsgesprek, als besloten wordt tot start van de therapie.